بوفالوی سپید، موجودی نادر است که در فرهنگ بومیان آمریکا جایگاهی خاص دارد. این بوفای سپید هم که یک ماه پیش به دنیا آمده، پس از جشن نام‌گذاری به سوی آغل خود می‌رود.

نام این بوفالوی سپید را Lightning Medicine Cloud گذاشته‌اند!khabaronline.ir