زنانی که به طور منظم ورزش می کنند 20 درصد کمتــر از زنـــان دیگـــر بـــه ســـرطان سینه دچــار می شوند.
پژوهشگران دانشگاه بوستون با بررسی 740 زن دریافته اند که ورزشهای ساده ای مانند پیاده روی ، دوچرخه سواری و شنا، البته حداقل 5 بار در هفته درکاهش ابتلا به سرطان در زنان تاثیر چشمگیری دارد. محققان می گویند حتی خانم هایی که وارد دوران یائسگی می شوند می توانند با ورزش کردن خطر ابتلاء به سرطان سینه را کاهش دهند.