شنا در آب‎ سرد و خنک‎ با طراوت‎ و شادابی‎ بخشیدن‎‎ به‎ انسان موجـب‎ افـزایـش‎ اشتها شده‎ و ممکن‎‎‎ است‎ وزن انسان افـزایـش‎ یابد. محققان‎ علوم‎ پزشکی‎ دانشگاه‎ فلوریـدا اعـلام‎ کردند: با شنـاکردن در آبهــای‎ ســرد 44 درصـد بیشتر از شنـا در آب‎ گـرم‎ کـالــری‎ مصـرف‎ مـی‎ شود. ورزش‎ شـنـا ورزشـی‎ مناسب‎ برای‎ عموم‎ و مـبتـلایـان‎ بـه‎ بیماریهـای‎ مفاصل‎ است‎ ، اما زنان‎ شنـاگـر مانند زنان‎ دوچرخه‎‎ سوار و دونده وزنشان‎ کم‎ نمی‎شود.

منبع:tici