دانشمندان انگلیسی دریافتند که نوعی بندپای دریایی شبیه به میگو در طول مهاجرت خود به بارور کردن اقیانوس منجمد جنوبی کمک می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، "کریل جنوبگان" نوعی بی مهره بندپا شبیه به میگو است. این جانور در رژیم غذایی ماهیها، پنگوئنها، فوکها و نهنگها به طور ثابت وجود دارد.

اکنون گروهی از محققان سازمان نقشه برداری از قطب جنوب در انگلیس با نمونه برداری از گونه کریل جنوبگان با نام علمی Euphausia superba نشان دادند که این جانور نه تنها حلقه مهمی در زنجیره غذایی جنوبگان است، بلکه به بارور کردن اقیانوس منجمد جنوبی نیز کمک می کند.

این دانشمندان با بررسی محتویات معده بیش از هزار نمونه کریل جنوبگان که در 10 اکتشاف جمع آوری شده بودند کشف کردند که کریلهای ساکن سطح آب معده ای غنی از آهن دارند. این آهن حاصل باقیمانده های حیوانات دریایی مرده ای است که به عمق اقیانوس می افتند.

به این ترتیب، این محققان نتیجه گیری کردند که این حیوانات ساکن سطح آبها برای یافتن غذا به عمق اقیانوس مهاجرت می کنند.

این پژوهشگران در این خصوص توضیح دادند: "کشفی که ما انجام دادیم از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه در کتابها کریل به عنوان یک جانور ساکن سطح معرفی شده است. پیش از این می دانستیم که این ارگانیسم در اعماق آب نیز دیده شده است اما تصور می کردیم که این حضور، تصادفی باشد. اکنون می دانیم که حداکثر حدود 20 درصد از جمعیت کریلهای حاضر در یک ستون آب به عمق مهاجرت می کنند."

براساس گزارش ScienceAlert، نتایج این بررسیها حاکی از آن است که این کریلها در مهاجرت طولانی خود با استفاده از محتویات آهن معده به رشد فیتوپلانکتونها و بارور کردن اقیانوس کمک می کنند. همچنین این فرایند، توانایی طبیعی اقیانوس برای جذب دی اکسید کربن اتمسفر را افزایش می دهد.