چشمهاي خرگوش مانند هر عضو ديگر از بدن او به مراقبت نياز دارد .شما بايد خطراتي كه چشمها را تهديد ميكني بشناسيد تا بتوانيد اقدام به موقع و درست داشته باشيد :

1- دزخم قرنيه :خرگوش نازنين ممكن اس در اثر فرو رفتن يونجه در چشمش هنگام خوردن و يا برخورد ضربه محكم به سرش هنگام جست و خيز دچار زخم قرنيه شود .اگر ديديد كه پشت سر هم پلك ميزند ،يا به سختي چشمش را باز نگه ميدارد يا خيلي از چشمانش اشك ميايد سريع بع دامپزشك مراجعه كنيد .

2- مسدود شدن مجراي اشك :التهاب و مشكلات دهان و دندان ميتواند منجر به انسداد شود .در اين صورت اشك دائم از چشمان او سرازير ميشود و خيس شدن اطراف چشم هم باعث ريختن خز ها ميشود پس با يك دستمال مرطوب دائم چشمها را تميز و بعد خشك كنيد و به دامپزشك مراجعه نماييد .

3 -سرطان :هرگونه لكه رنگي در چشم خرگوش ديديد سريعا تا دير نشده به پزشك مراجعه كنيد تا جراحي هاي لازم صورت بگيرد .
4- آب مرواريد :همچنين حواستان به كدر شدن چشمها باشد آب مرواريد ميتواند بينايي خرگوش را كمتر و كمتر و درنهايت كورش كند .ليزر درماني براي اصلاح صورت ميگيرد .

پس چك كردن چشمها و ميزان اشك ،هرگونه قرمزي ، التهاب در اطراف چشم و لكه رنگي درون چشم ،كدورت قرنيه امري ضروري است .بيماريهاي چشم بسيار دردناك است و ميتواند صدمات جدي بزند پس اخير نكنيد و سريعا به دامپزشك متخصص مراجعه كنيد .خرگوش شما درد ميكشد اما نميتواند بگويد .تنها كاري كه ميتواند بكند اين است كه دندانهاي كوچكش را به هم بسايد .كاري كه ممكن است شما هرگز نفهيد اگر حسابي حواستان نباشد .
موفق باشيد

منبع:Windows to the Bunny Soul:
Your Rabbit's Eye Health
by Astrid M. Kruse, DVM
ترجمه :شيما