پلاستیک نهنگها را تهدید می کند
نتایج بررسیهای کمیسیون بین المللی صید نهنگ نشان می دهد که میلیونها تن پلاستیکی که اقیانوسها را آلوده کرده اند به شدت نهنگها را در معرض خطر قرار داده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، نهنگها و سایر پستانداران دریایی به سبب میلیونها تن پلاستیکی که همه ساله در اقیانوسها انباشته می شوند با تهدید مواجهند.
"مارک سایموندز" از کمیسیون علمی Iwc (کمیسون بین المللی صید نهنگ) با جمع آوری تمام مقالات و تحقیقات علمی در دهه های اخیر نشان داد که پلاستیک اقیانوسها علاوه بر پرندگان دریایی، لاک پشتها و ماهیان کوچک، برای بزرگترین ساکنان دریاها نیز بسیار خطرناک است.
این کارشناس در این خصوص توضیح داد: "در بسیاری از نواحی دنیا، نهنگهای ساحلی ثبت و سرشماری نشده اند و یا هرگز محتویات معده آنها بررسی نشده است. بهرحال، بررسیهای ما نشان می دهد که پلاستیک می تواند تقریبا برای این حیوانات کشنده باشد."
در میان نمونه هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، دو نهنگ عنبر به چشم می خورند. این دو نهنگ در سال 2008 در سواحل کالیفرنیا پیدا شدند. در معده یکی از این نهنگها 250 کیلوگرم پلاستیک وجود داشت.
براساس گزارش Cdt، سطح تهدید در نهنگها برپایه گونه این پستانداران دریایی و نوع زباله تغییر می کند. برای مثال، در دلفینها و نهنگهای قاتل، هضم پلاستیک یک خطر بسیار بزرگ است چراکه این دو گونه همراه با غذا مقدار بسیاری آب را مکش می کنند. درحالی که این خطر در مورد سایر گونه ها از جمله نهنگهای کوهان دار کمتر است.