همه چیز درباره ی غذا های اماده سگ

غذاهای که قانونی برای سگ در ایران وارد میشه

این لیست غذاهای سگ هست که با مجوز وارد ایران میشود
goodi -----------------ساخت ترکیه frieskies ------------ساخت فرانسه festi-------------------ساخت فرانسه animonda ---------------ساخت آلمان top next ----------------ساخت کره juno --------------------ساخت کره coprice----------------ساخت استرالیا moge ------------------------ساخت ایتالیا nutri pet -----------------------ساخت ایران http://www.iran-bax.com/archive/index.php/t-8306.html