اساس گزارش يك موسسه تحقيقات اقتصادي تهران در ميان 134 شهر گران جهان قرار دارد.

به گزارش عصر ايران گزارش موسسه واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست
تهران را در ميان 134 شهر گران جهان قرار داده است.

اين رده بندي بر مبناي شاخص هزينه هاي زندگي ، وضعيت بهداشتي و حمل و نقل و ديگر شاخص هاي زندگي شهري انجام شده است.

در اين رده بندي 10 شهر گران جهان به ترتيب عبارتند از : توكيو ، اسلو ، اوزاكا ( ژاپن) ، پاريس ، زوريخ ( سوييس)، سيدني ، ملبورن ، فرانكفورت ، ژنو و سنگاپور.

در این رده بندی ،
تهران در جایگاه 130 قرار دارد و همچنين شهر كراچي پاكستان در رده آخر گران ترين شهرهاي جهان و در جايگاه 134 قرار گرفته است . بر مبناي اين گزارش هزينه هاي زندگي در شهر كراچي به طور متوسط يك دوم نيويورك و يك سوم توكيو است.

در اين رده بندي شهرهاي دهلي نو ،
تهران ، جده عربستان ، تونس ، داكا ، مانيل ، بمبئي ، كلمبو ( سري لانكا) و پاناما در رده هاي آخر جدول رده بندي گران ترين شهرهاي جهان قرار گرفته اند.