قبل از جفت گیری باید کمی سگ ماده را تقویت کرد .در ۳هفته اول میتوانید مقداری تخم مرغ وسویاو پروتیین های بیشتر به سگ ماده (باردار) بدهید . اما از هفته چهارم تا نهم (مدت زمان بارداری در سگ ۵۴ تا ۶۸ روز میباشد ) باید طور تدریجی میزان غذا را تا ۵۰% دوران عادی به گونه ای که به جای ۲ وعده .۳ وعده غذایی به سگتان بدهید .باید به طور کلی در نظر داشته باشید که ۵۰% این غذا از در۵۰% مابقی از کربوهیدراتها ( نان .غلات .بیسکوییت ها) تامین (فیبر ۵ چربی ۷% و شود . و سری ویتامینهای A , D نیز با خوردن روزانه 5% تا ۷۵% سانستول ( اسم تجاری : روغن کبد ماهی ) تامین می شود .
سه وعده غذایی بدین شرح خواهد بود :
وعده صبح :

وعده ظهر :
گوشت چرخ کرده پخته ( ۴/۳) + غلات شامل برنج و نان به همراه سبزیجات از قبیل اسفناج و جعفری ۴/۱ .
یاد آور میشوم میتوانید به جای گوشت چرخ کرده پخته از مخلوط گوشت سفید یا قلب مرغ یا گوشت قرمز به همراه سویا که کاملا چرخ شده باشد استفاده نمایید همچنین میتوانید ۱ قاشق غذا خوری روغن ذرت یا روغن آفتاب گردان به این غذا اضافه نمایید .همچنین میتوانید آرد ذرت یا گندم نیز به عنوان غلات استفاده نمایید .در این زمان میتوانید شیر را جایگزین آب نموده و در دسترس سگ قرار دهید .
بخش زایمان :
در زمان زایمان شاید در ۲ تا ۳ روز اول سگ ماده آب و غذای کمی را میخورد ولی از روز دوم به بعد من ترجیح میدهم فقط به جای آب ، شیر در اختیار سگ قرار گیرد و میزان غذای او تا ۳ برابر افزایش داشته باشد . فراموش نکنید که شیر ، غلات ، پروتئین ( گوشت ، سویا ، گوشت سفید ، گوشت قرمز ) باید حتماَ در جیره بندی غذای سگ در نظر گرفته شود . سگ باید ۳ وعده شیر بخورد که من ترجیح میدهم در هر لیتر شیر ۳ عدد زرده تخم مرغ حل شود همچنین از مخلوط سویا و گوشت قرمز به صورت چرخ شده استفاده شود . همانطور که قبلا گفتم باید در عرض ۲ هفته غذای سگ را ۳ برابر میدان عادیش کنیم .

به گونه ای که چهار وعده در روز غذا بخورد .

گوشت چرخ کرده به همراه سویا ( به نسبت ۳/۱ سویا و۳/۲ گوشت ) که میتوانید در صورت عدم بروز اسهال این میزان را به ۲/۱ تغیر دهید + جوانه گندم یا جوانه ما ش + اسفناج + برنج

گوشت قرمز یا سفید پخته شده + سیب زمینی رنده شده پخته شده + هویج رنده شده پخته شده

جیره غذایی

بعضی از سگها کهتح درمان با داروهای کورتیکو استروئیدی قرار دارند و یا ورزش خاص انجامنمی دهند یا فقط در طول شب برای چد دقیقه چندقدم راه میروند و بطور کلی فعالیت بدنیمی دارند بیشتر مستعد چاقی خواهندبود که د این شرایط علاوه بر ورزش روزانه باید انها را با مشاوره دامپزشک تحت رژیم غذایی خاص قرار داد

جیره بندی های خاص

جیره غذایی در سگهای پیر

همانطور که در قبل نیز نوشته شد هریکسال سگ برابراست با هفت سال انسان بنابر این یک سگ در سن هفت سالگی تقریبا سنی معادل ۵۰ ال انسانها را خوهد داشت بنا بر این به سن میانسابی و پیری وارد شده است

در این زمان و همانگنه که در قبل نیز توضیح ذاذده شد کربوهیدراتها و یا همان قندها د ر بدن به چربی تبدیل شده و باعث چاقی حیوان خواهد شد . پس بطور طبیعی باید از میزان کربو هیدرا کم کردوو به میزان پروتئین افزود به این صورت که در جیره غذایی میزان پروتئین را از ۲۵ تا ۳در صد به ۵۰ درصد جیره غذایی برسانید و میزان فیبر را هم به ۱۵ یبرهدر صد برسانید و میزان چربی ها را را هم تا ۵ درصد کاهش دهید . و و ۳۵ تا سی درصد از کربو هیدرات ستفاده نمایید

و تا میتوانید از کربو هیدراتهای قابل جذب کم کنید .

جایگزینها :

جانواع جوانهای گیاهی چون جوانه گندم ماش و عدس .سویا به نسبت ۴/۳ و ۳/۱ گوشت در صورت عدم برد باری نیمبه نیم

لوبیا سبزاگر مایلید از جوانه هایی چون ماش کندم و .. استفاده شود تا جایی که امکان دارد از قند و مواد قندی استفاده در سگهای پیر نکنید .
تغذیه در دوران شیر دهی

قبل از جفت گیری باید کمی سگ ماده را تقویت کرد .در ۳هفته اول میتوانید مقداری تخم مرغ وسویاو پروتیین های بیشتر به سگ ماده (باردار) بدهید . اما از هفته چهارم تا نهم (مدت زمان بارداری در سگ ۵۴ تا ۶۸ روز میباشد ) باید طور تدریجی میزان غذا را تا ۵۰% دوران عادی به گونه ای که به جای ۲ وعده .۳ وعده غذایی به سگتان بدهید .باید به طور کلی در نظر داشته باشید که ۵۰% این غذا از در۵۰% مابقی از کربوهیدراتها ( نان .غلات .بیسکوییت ها) تامین (فیبر ۵ چربی ۷% و شود . و سری ویتامینهای A , D نیز با خوردن روزانه 5% تا ۷۵% سانستول ( اسم تجاری : روغن کبد ماهی ) تامین می شود .
سه وعده غذایی بدین شرح خواهد بود :
وعده صبح :

وعده ظهر :
گوشت چرخ کرده پخته ( ۴/۳) + غلات شامل برنج و نان به همراه سبزیجات از قبیل اسفناج و جعفری ۴/۱ .
یاد آور میشوم میتوانید به جای گوشت چرخ کرده پخته از مخلوط گوشت سفید یا قلب مرغ یا گوشت قرمز به همراه سویا که کاملا چرخ شده باشد استفاده نمایید همچنین میتوانید ۱ قاشق غذا خوری روغن ذرت یا روغن آفتاب گردان به این غذا اضافه نمایید .همچنین میتوانید آرد ذرت یا گندم نیز به عنوان غلات استفاده نمایید .در این زمان میتوانید شیر را جایگزین آب نموده و در دسترس سگ قرار دهید .
بخش زایمان :
در زمان زایمان شاید در ۲ تا ۳ روز اول سگ ماده آب و غذای کمی را میخورد ولی از روز دوم به بعد من ترجیح میدهم فقط به جای آب ، شیر در اختیار سگ قرار گیرد و میزان غذای او تا ۳ برابر افزایش داشته باشد . فراموش نکنید که شیر ، غلات ، پروتئین ( گوشت ، سویا ، گوشت سفید ، گوشت قرمز ) باید حتماَ در جیره بندی غذای سگ در نظر گرفته شود . سگ باید ۳ وعده شیر بخورد که من ترجیح میدهم در هر لیتر شیر ۳ عدد زرده تخم مرغ حل شود همچنین از مخلوط سویا و گوشت قرمز به صورت چرخ شده استفاده شود . همانطور که قبلا گفتم باید در عرض ۲ هفته غذای سگ را ۳ برابر میدان عادیش کنیم .

به گونه ای که چهار وعده در روز غذا بخورد .

گوشت چرخ کرده به همراه سویا ( به نسبت ۳/۱ سویا و۳/۲ گوشت ) که میتوانید در صورت عدم بروز اسهال این میزان را به ۲/۱ تغیر دهید + جوانه گندم یا جوانه ما ش + اسفناج + برنج

گوشت قرمز یا سفید پخته شده + سیب زمینی رنده شده پخته شده + هویج رنده شده پخته شده

جیره غذایی

بعضی از سگها کهتح درمان با داروهای کورتیکو استروئیدی قرار دارند و یا ورزش خاص انجامنمی دهند یا فقط در طول شب برای چد دقیقه چندقدم راه میروند و بطور کلی فعالیت بدنیمی دارند بیشتر مستعد چاقی خواهندبود که د این شرایط علاوه بر ورزش روزانه باید انها را با مشاوره دامپزشک تحت رژیم غذایی خاص قرار داد

جیره بندی های خاص

جیره غذایی در سگهای پیر

همانطور که در قبل نیز نوشته شد هریکسال سگ برابراست با هفت سال انسان بنابر این یک سگ در سن هفت سالگی تقریبا سنی معادل ۵۰ ال انسانها را خوهد داشت بنا بر این به سن میانسابی و پیری وارد شده است

در این زمان و همانگنه که در قبل نیز توضیح ذاذده شد کربوهیدراتها و یا همان قندها د ر بدن به چربی تبدیل شده و باعث چاقی حیوان خواهد شد . پس بطور طبیعی باید از میزان کربو هیدرا کم کردوو به میزان پروتئین افزود به این صورت که در جیره غذایی میزان پروتئین را از ۲۵ تا ۳در صد به ۵۰ درصد جیره غذایی برسانید و میزان فیبر را هم به ۱۵ یبرهدر صد برسانید و میزان چربی ها را را هم تا ۵ درصد کاهش دهید . و و ۳۵ تا سی درصد از کربو هیدرات ستفاده نمایید

و تا میتوانید از کربو هیدراتهای قابل جذب کم کنید .

جایگزینها :

جانواع جوانهای گیاهی چون جوانه گندم ماش و عدس .سویا به نسبت ۴/۳ و ۳/۱ گوشت در صورت عدم برد باری نیمبه نیم

لوبیا سبزاگر مایلید از جوانه هایی چون ماش کندم و .. استفاده شود تا جایی که امکان دارد از قند و مواد قندی استفاده در سگهای پیر ن
۱ عدد تخم مرغ پخته یا آب پز سفت شده + نصف قاشق چای خوری کره مخلوط در شیر ۱عدد تخم مرغ پخته + مقداری پنیر + مقداری شیر + مقداری گوشت چرخ کرده مرغ ( میتوان از عسل نیز در جیره بندی غذا استفاده کرد ) ۱عدد تخم مرغ پخته + مقداری پنیر + مقداری شیر + مقداری گوشت چرخ کرده مرغ ( میتوان از عسل نیز در جیره بندی غذا استفاده کرد ) ۱- غذای صبح : ۱- غذای صبح : 2- غذای ظهر :. 2- غذای ظهر :. 3- غذای عصر : 3- غذای عصر : ۱ عدد تخم مرغ پخته یا آب پز سفت شده + نصف قاشق چای خوری کره مخلوط در شیر http://oxinpet.com/about-dogs.