خرگوشها را هرگز نبايد در هواي گرم بيرون ببريد درواقع آنها فقط تا دماي 80 درجه فارنهايت يا 25 درجه سانتي گراد را ميتوانند تحمل كنند لذا هر دمايي بالاتر از آن منجر به رنج ديدن آنها در پوشش خز كلفتشان ميشود .

خرگوشها برخلاف ساير حيوانات قادر نيستند با عرق كردن خود را خنك كنند پس اگر متوجه شديد خرگوشتان عرق كرده بدانيد كه اين نشانه خطر است و او دچار استرس گرما شده است .

گوش خرگوش تنها بخشي از بدن اوست كه به او اجازه ميدهد از گرما فرار كند بنابر اين ممكن است خرگوشتان را ببينيد كه كنار ظرف آبش نشسته و گوشهايش را خيس ميكند .همچنين خرگوشها نميتوانند براي مدت طولاني تابش خورشيد را تحمل كنند پس مطمئن شويد كه سايه باني براي خرگوشتان درست كرده ايد .

چند چيز ديگر كه ميتوانيد براي كمك به خرگوشتان در فصل گرما بكار ببريد موارد زير است :
** آب خنك و تازه در خانه اش بگذاريد و حداقل روزي دوبار آب را تعويض كنيد
**بطري هاي آب يخ زده يا سراميك و آجر خنك شده در يخچال نيز ميتواند كمك خوبي باشد كه در خانه اش بگذاريد
**قرار دادن يك فن در نزديكي قفس كه در ساعاتي از روز روشنش كنيد نيز ايده خوبي است

هميشه به خرگوشتان توجه شديد داشته باشد تا هر نشانه اي از گرمازدگي مانند نفس زدن يا مرطوب شدن اطراف دهان را دريابيد .

منبع :http://www.petquery.com rabbits-and-hot-weather