درست نیست من این وسط ساز مخالف برنم ...!

ولی ارتفاع این ماشین در حالت سکون خیلی خیلی کمه (مثل اتومبیل ای شتر ایرانخودرو و سایپا بلند نیستن) چه برسه به زمانی که ماشین سرعتش افزایش پیدا کنه.مثل سیتروین.ارتفاعش تو سرعت زیاد.کم میشه تا هوا نره زیر ماشین و سرعتش کم شه ...!

حالا این سنجاب چطور دقیق رفته زیر این ماشین با اون سرعت ؟
چطور تونسته خودشو اون زیر جا بده و ماشین نخورده بهش ؟ (اگه انعتاف باشه.که هست ولی این موجود از صدای غرش ماشین ترسیده و در میره و امکان نداره در اون هزارم ثانیه.خودشو بچسبونه به آسفالت)

در کل منم سر کار گذاشته ...!