فلامینگو، عامل تأخیر در پروازها


دیده بان حقوق حیوانات: پروازهای فرودگاه منچستر انگلیس به‌خاطر جاخوش کردن یک‌فلامینگو روی باند پرواز، ساعت‌ها با تاخیر انجام شد.
به گزارش همشهری، مسافران این فرودگاه زمانی که با تاخیر چند ساعته پرواز‌ها مواجه شدند، بسیار خشمگین بودند.
آنها خبر نداشتند که یک ‌فلامینگو علت این تاخیر‌هاست. این فلامینگو به مدت ۵ساعت روی باند فرودگاه ماند و ماموران فرودگاه را حسابی به دردسر انداخت.
حتی یکی از هواپیماها تا نزدیکی این فلامینگو جلو رفت اما پرنده از جایش تکان نخورد و باعث شد تا آن هواپیما نیز پرواز نکند.
ماموران هر قدر با خودروهای خود سر و صدا ایجاد کردند تا این پرنده از جا بپرد و باند را ترک کند، موفق نشدند. در نهایت این فلامینگوی لجباز خودش خسته شد و باند را ترک کرد. هنوز مشخص نشده که این پرنده از کجا آمده بود.