درود
قراره امسال هم با شرلوک عزیز همراه بشیم در یک بازی فکری و ماجراجویی که در سال 1898 در لندن اتفاق میفته.
این هم تصاویری از این بازی.
اسم بازی هم هست: The New Adventures of Sherlock Holmes: The Testament of Sherlock