واکسن​هاواکسن​های سگ عبارتند از
 • واکسن ​هاری که باید سالی یک یا دو بار توسط دامپزشک تزریق شود البته امروزه بعضی از تولید کنندگان واکسن​های حیوانی مانند
  Intervet
  معتقدند که واکسن​های آنها تا ۳ سال مصونیت ایجاد می​کند و لازم نیست هر سال تکرار شود. اولین واکسن هاری را می​توان بعد از ۳ ماهگی زد ولی بهتر است تا ۶ ماهگی سگ صبر کرد.واکسن چندگانه که معمولاً سالی یک بار برای جلوگیری از ابتلای سگ به بیماری​های کشندۀ مختلف مثل هپاتیت، ویروس
  Paramyx
  و ویروس
  Parvo
  تزریق می​شود. نوع واکسن​های تزریق شده و زمان اولین واکسیناسیون تا حد زیادی بستگی به محل زندگی سگ دارد. بعضی از بیماری​های ویروسی در بعضی از مناطق اپیدمی هستند و در مناطقی دیگر نادر. مسلماً اگر یک بیماری در یک منطقه اپیدمی است، سگ باید در برابر آن مصون شود. بعد از پنج هفتگی، با دامپزشک خود در مورد واکسیناسیون سگ مشورت کنید.