دیده بان حقوق حیوانات: فرمانده نیروی انتظامی از تربیت ۴۰ سگ مختص مبارزه با تروریست در مرکز تربیت سگهای موادیاب ایران در چهارباغ خبر داد.
به گزارش خبرنگارمهر، سردار اسماعیل ***** مقدم صبح دوشنبه در مراسم افتتاح ساختمان ستادی و مرکز بیمارستانی سگهای مواد یاب در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ۴۰ سگ با هدف مبارزه با تروریست تربیت می شوند که در برای مقابله با تروریست بکارگیری می شوند.


وی تاکید کرد: این سگها به عنوان پشتیبان در عملیاتهای مقابله با تروریست وارد عمل شده و در مواقع نیاز یاریگر پلیس خواهند بود.
***** مقدم افزود: تربیت سگهای ضد تروریست که اکنون در این مرکز به آن دست یافته ایم امری ارزشمند است که می توانیم در مبارزه با تروریست کاری بزرگ انجام دهیم.
مرکز سگهای مواد یاب ایران در دنیا نمونه است
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه مرکز آموزش و بخش بیمارستانی سگهای مواد یاب را نمونه ای بی نظیر در دنیا خواند و گفت: حتی کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، روسیه چنین امکانی ندارند.
وی ادامه داد: کشورهای آسیایی و اروپایی چنین تجهیزاتی برای سگهای مبارزه با مواد **** ندارند و اگر دارند بسیار محدود و در حد مانور است.

***** مقدم یادآور شد: در دنیا عده ای مثل آمریکا به تولید مواد **** کمک می کنند و برخی نیز تولید کننده اند، کشورهایی اروپایی درگیر بحران اقتصادی اند و برای مبارزه با مواد **** مانند ***** عمل می کنند بنابراین برای مبارزه انحصاری با مواد **** کاری نمی کنند.
وی با اشاره به اینکه مقصد مواد **** تولید شده در آسیاست اروپاست که در آنجا برخوردها ضعیف است، ادامه داد: ایران و ترکیه بزرگترین مبارزه کنندگان با مواد **** هستند.
برخورد قاطع با حجاجی که مواد **** حمل کنند
***** مقدم در ادامه بر برخورد قاطع با حجاجی که مواد **** حمل می کنند تاکید وعنوان کرد: دستگیری حجاجی که به دلیل اعتیاد به مواد **** برای مصرف خود دست به حمل مواد **** می زدند به صورت جدی ادامه دارد.
وی تصریح کرد: دستگیری فردی که به حج رفته در کشوری دیگر لطمه به حیثیت ماست بنابراین در فرودگاهها این افراد شناسایی شده و با آنان برخورد قاطع می شود.
ایران آماده انتقال روشهای تربیت سگ موادیاب به دیگر کشورهاست
وی ابراز داشت: بنیانی که اکنون گذاشته شده عامل تولیدمثل سگها و توسعه آن در سراسر کشور و مبادی رسمی است و باعث ایجاد امنیت مرزها و عدم ورود مواد **** توسط قاچاقچیان می شود و می توانیم روشهای تربیت سگها را به کشورهای دیگر آموزش دهیم یا سگهای تربیت شده را با آموزش به مربیان بومی این کشورها در اختیار آنها قرار دهیم.
فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد: توسعه پلیس مبارزه با مواد **** با توسعه این مرکز شتاب بیشتری می گیرد.
مرکز سگهای موادیاب چهارباغ از ۱۰ سال قبل آغازبکار کرده است
مرکز سگهای مواد یاب چهارباغ ۱۰ سال قبل کار خود را با ۵۰ سگ آغاز کرده است و اکنون ۱۰۰ سگ موادیاب در آن تربیت شده و آموزش می بینند که تاکنون ۸ درصد کشفیات مواد **** توسط این سگها صورت گرفته است.
ایجاد مرکز سگهای موادیاب یکی از اقدامات موثر ناجا در مبارزه با مواد**** طی سالهای اخیر بوده و همان گونه که آمارها نشان می دهد از سیر صعودی عملکرد برخوردار بوده ، لذا به نظر می رسد که در صورت تقویت و توسعه این مرکز، نیروی انتظامی در آینده شاهد کسب دستاوردهای بیشتری خواهد بود .
همچنین با تجارب بدست آمده طی این سالها این یگان از قابلیت کافی جهت تبدیل شدن به یکی از مراکز آموزش منطقه ای پلیس برخوردار شده و می تواند یکی از مصادیق و نقاط قوت همکاریهای بین المللی پلیس جمهوری اسلامی ایران در مبارزه جهانی علیه باندها و شبکه های بین المللی مواد **** باشد.
این مرکز در سال ۱۳۷۹ با پیگیری های پلیس مبارزه با مواد **** ناجا با خرید باغی به وسعت ۱۲۰۰۰ هکتار در کمال شهر کرج نزدیکی چهارباغ به طور رسمی با حضور تعدادی از مسئولان بلند پایه افتتاح شد.
در سال های اخیر توسط این مرکز فعالیت های عمده ای در زمینه تعلیم و تربیت سگهای موادیاب و آموزش مربیان اعزامی از سراسر کشور صورت گرفته است.
از سال ۱۳۸۳ تاکنون با تقویت بیشتر این مرکز دستاوردهای مهمی در زمینه بکارگیری تیم های عملیات سگ موادیاب در استان های سراسر کشور بدست آمد و هم اکنون با راه اندازی بخش بیمارستانی و ستادی این مرکز، فعالیت آن به اوج خود رسیده است.