محافظت از سگ در گرمايه شديد ]محافظت از سگ در برابر گرمای شدیدسگ ​ها نسبت به گرمای زیاد بسیار حساس هستند و ممکن است خیلی زود گرمازده شوند. هرگز در ساعات گرم تابستان و مخصوصاً زیر آفتاب سگ خود را به مدت طولانی راه نبرید و ندوانید. بهترین زمان برای بازی و پیاده​روی در تابستان صبح زود یا عصر است. علاوه بر این، همیشه باید آب به همراه خود داشته باشید. سگ​ها آب بدن خود را خیلی زود از دست می​دهند و باید مرتب آب بخورند]هرگز در هوای گرم سگ خود را حتی برای ۱۰ دقیقه در ماشین تنها نگذارید. حتی اگر شیشه​های ماشین چند سانتیمتر پایین باشند، درجه حرارت ماشین پارک شده زیر آفتاب در کمتر از ۱۰ دقیقه می​تواند به مرز خطر برای یک سگ برسد. این کار می​تواند باعث آسیب جدی و جبران​ناپذیر به مغز سگ و در حالت بدتر، مرگ سگ شود. هر ساله هزاران نفر سگ خود را به همین ترتیب از دست می​دهند