هنرمند هندی آنیش کاپور در نمایشگاهی در فرانسه که تا 23 جون ادامه دارد آثار جالبی را به نمایش گذاشته. اگر میخواهید که احساس کوچکی کنید به این نمایشگاه سری بزنید. بالن های 75 هزار متر مکعبی ساخته شده از pvc مطمئنا این احساس را به شما خواهند داد. بازدید کنندگان میتوانند به داخل این بالن ها نیز بروند. به گفته یکی از بازدید کنندگان همانند این است که وارد معده نهنگ شده باشید.