مواد لازم :
غوره / به اندازه دلخواه
آب غوره / به اندازه غوطه ور شدن کل غوره ها
نمک / به مقدار کافي



طرز تهيه :
غوره را از خوشه جدا کرده ، مي شوييم ، در ابکش ريخته ، خشک کرده و درش يشه مناسبي که قبلا شسته و خشک کرده ايد ، بريزيد ، روي آن را نيز آبغوره و نمک ريخته و درب آن را محکم کرده و در جاي خنک نگهداري نماييد .
با خوشه ي غوره ني زمي توان غوره غور درست کرد و از آن براي تزئين غذا استفاده کرد .
نکته :
ـ آب غوره هاي موجود در بازار معمولا حاوي نمک مي باشند .

irantrack.com