خبرگزاري فارس: آخرين يافته‌هاي بيوتكنولوژي دامي شهريور‌ماه 1390در دانشگاه صنعتي اصفهان ارائه مي‌شود.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، گروه علوم دامي دانشگاه صنعتي اصفهان اولين همايش ملي نقش بيوتكنولوژي در علوم دامي را در شهريورماه 1390 با همكاري پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي كشور و پژوهشكده زيست فناوري پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي برگزار مي‌كند.

سعيد انصاري مهياري، دبير علمي اين همايش با اعلام اين خبر افزود: استفاده از روش‌هاي نوين مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي انقلاب عظيمي را در علوم زيستي و از جمله در علوم دامي به وجود آورده است.

وي با اشاره به پيشرفت‌هاي اخير صنعت دامپروري گفت: اين روش‌ها مي‌توانند به طور مؤثر منجر به افزايش كمي و كيفي عملكرد حيوان و مقابله با بيماري‌ها شوند.

اين استاد دانشگاه صنعتي اصفهان با بيان برخي از توانمندي‌هاي علم بيوتكنولوژي جانوري در ارتباط با صنعت دامپروري به ايجاد فن‌آفريني‌هاي نوين در اين حوزه اشاره كرد و گفت: برخي دستاوردهاي ارتباط اين 2 رشته در سال‌هاي اخير به روش‌هاي نويني در تلقيح مصنوعي، انجماد جنين و انتقال جنين، لقاح آزمايشگاهي، تعيين جنسيت، همانند‌سازي حيوانات، حيوانات ترانس ژنيك، تشخيص بيماري‌هاي دامي، مكان‌يابي و شناسايي ژن، بيان ژن، انتخاب‌هاي ژنوميكي و كاربرد نشانگرهاي ژنتيكي در اجراي برنامه‌هاي به‌نژادي منجر شده است.

انصاري مهياري، اولويت‌هاي پژوهشي كشور را در زمينه بيوتكنولوژي دامي برشمرد و خاطرنشان كرد: محورهاي همايش در سه بخش، كاربرد روش‌هاي آزمايشگاهي در بيوتكنولوژي توليدمثل دام، جايگاه بيوتكنولوژي در تشخيص و پيشگيري بيماري‌هاي دام و طيور و بيوتكنولوژي در انتخاب ژنتيكي و شناسايي ژن‌هاي كانديدا در به‌نژادي، انتخاب شده است.