خبرگزاري فارس: مدير اجرايي سايتيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در صورتي كه گونه‌‌هايي از سايتيس (در معرض خطر انقراض) كه از طريق مرزها وارد كشور مي‌شوند ناقل بيماري باشند معدوم مي‌شوند.

فرجي در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس، درباره سايتيس و قوانين آن گفت: سايتيس براي حفظ برخي از گونه هاي در خطر انقراض در برابر بهره برداري بي رويه از طريق كنترل و برقراري محدوديت هايي در تجارت (صادرات و واردات) تشكيل شده است.

وي در ادامه گفت: قوانين داخلي يك كشور با قوانين سايتيس متفاوت است. سايتيس يك كنوانسيون بين‌المللي و تابع حقوق بين‌المللي است.

مدير اجرايي سايتس سازمان حفاظت محيط زيست اظهار داشت: در حقوق بين‌الملل معمولاً براي تخلفات مربوط به اين امر جريمه نقدي يا غير نقدي در نظر گرفته نشده است.

فرجي بيان كرد: اما در قوانين داخلي كشورها اين مسئله لحاظ شده است. هر چند ميزان جرايم و برخورد با متخلفان در هر كشوري متفاوت است.

وي گفت: در كشور ما ليستي از گونه‌هاي وحشي در نظر گرفته شده تا اگر از فردي اين گونه‌ها كشف شد با متخلف برخورد شود.

مدير اجرايي سايتس سازمان حفاظت محيط زيست بيان كرد: برخي از اين‌گونه‌ها ممكن است در ليست سايتيس قرار نداشته باشد اما از نظر محيط زيست بايد كنترل شوند.

وي گفت: اگر در مرزهاي كشور، فردي بخواهد گونه‌اي كه در ليست سايتيس قرار دارد را وارد كشورمان كند يا اين‌كه اجزاي آن را به همراه داشته باشد در صورتي كه مجوز نداشته باشد برابر قانون با آن برخورد مي‌شود.

فرجي افزود: در اين گونه موارد گونه‌ها را به كشور مبدأ بر مي‌گردانيم يا اين‌كه به مراكز مجاز نگهداري از حيوانات منتقل مي‌شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر گونه وارداتي بيمار باشد در اين صورت چه تصميمي گرفته مي‌شود؟ اظهار داشت: در صورت تشخيص اين‌كه حيوان ناقل بيماري خاصي است مجبور به معدوم كردن هستيم.

فرجي گفت: تاكنون با چنين موردي در كشور برخورد نكرده‌ايم؛‌ فقط مواردي بودند كه به كشور مبدأ يا مراكز مجاز نگهداري از حيوانات منتقل شده‌اند.