مقابله با بیماری آسم با کمک یک باکتری گوارشی پژوهشگران آلمانی و سوئیسی دریافتند که باکتری گوارشی "هلیوباکتر پیلوری" می تواند در مبارزه با بیماری آسم راه حل معتبری را ارائه کند. به گزارش خبرگزاری مهر، ایمونولوژیستهای دانشگاه زوریخ و دانشگاه یوهانس گوتنبرگ با آزمایش بر روی مدلهای حیوانی مبتلا به آلرژی و آسم نشان دادند که باکتری گوارشی "هلیوباکتر پیلوری" می تواند در مبارزه با این بیماریها مورد استفاده قرار گیرد.
نتایج این تحقیقات فرضیه ای را تائید می کند که برپایه آن روند افزایش اختلالات تنفسی در جوامع صنعتی می تواند با سرعت نابودی میکروارگانیسمهای ویژه ای که در بدن انسان زندگی می کنند ارتباط داشته باشد.
آسم بیماری رو به افزایشی در جوامع صنعتی است و حتی در بعضی از این کشورها به صورت یک اپیدمی دیده می شود. این بیماری در اثر آلودگی هوا، مصرف سیگار و استفاده بی رویه از آنتی بیوتیکها شیوع می یابد.
فرضیه دیگری با عنوان "فرضیه بهداشتی" وجود دارد که نشان می دهد استانداردهای مدرن بهداشتی می توانند مقاومت افراد را در برابر عوامل عفونت زا و رشد طبیعی سیستم ایمنی بدن کاهش دهند.
اکنون نتایج این تحقیقات جدید نشان می دهد که بیماری آسم می تواند با نابودی باکتری گوارشی "هلیوباکتر پیلوری" (H. Pylori) ارتباط داشته باشد.
این باکتری در برابر اسیدهای گوارشی بسیار مقاوم است. برپایه آمارها، در حدود نیمی از جمعیت جهانی به این باکتری آلوده اند.
در اغلب این موارد، آلودگی H. Pylori علائم مهمی ندارد، اما در شرایط خاص می تواند سبب بیماریهایی چون گاستریت، زخم معده، زخم روده، زخم اثنی عشر و در نهایت تومورهای معده شود.
به همین دلیل، پزشکان حتی در مواردی که فرد هیچ مشکل خاصی ندارد نیز آنتی بیوتیک تجویز می کنند. همین مسئله موجب می شود که سیستم ایمنی قدرت طبیعی مقابله با عوامل بیماریزا را از دست بدهد.
در این بررسیها، محققان موشهای آزمایشگاهی که تنها چند روز از تولد آنها می گذشت را به این باکتری آلوده کردند.
براساس گزارش ساینس دیلی، نتایج این تحقیقات نشان داد که این موشها موفق شدند یک مقاومت ایمونولوژیک را در برابر با این باکتری توسعه دهند. این مقاومت موجب شد که این موشها در برابر آلرژیهای شدیدی که می توانند منجر به آسم شوند از خود محافظت کنند.
اما موشهایی که تنها در سن بزرگسالی به این باکتری آلوده شده بودند توانستند دفاع ضعیفتری در برابر عوامل آلرژی زا را از خود نشان دهند.
این محققان در این خصوص توضیح دادند: "آلودگی زود رس به این باکتری منجر به بلوغ زودهنگام سلولهای دندیریتی و تجمع بالای سلولهای T در سیستم ایمنی می شوند. سلولهای T در مقابله با آسم نقش مهمی ایفا می کنند و بنابراین مقاومت سیستم ایمنی در برابر H. Pylori می تواند از بدن در برابر ابتلا به آسم دفاع کند."