توله‌خرس گریزلی / عکس

تریش کارنی، عکاس نشنال‌جئوگرافیک زمستان گذشته به پارک ملی یلوستون در ایالات متحده سفر کرده‌بود که متوجه این خرس گریزلی مادر و توله‌اش شد که در میان برف به‌دنبال غذا می‌گشتند.
عمق برف این‌قدر زیاد بود که توله‌خرس مجبور شده بود بر پشت مادرش بنشیند. لحظاتی قبل از گرفتن عکس، خرس مادر موفق شد جونده‌ای را شکار کند و آن را به دندان بگیرد. برای مشاهده عکس بزرگ از نشنال‌جئوگرافیک، اینجا را کلیک کنید.