دیده بان حقوق حیوانات: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برنامه هایی برای جلوگیری از انقراض برخی گونه های گیاهی و جانوری و حتی آنهایی که منقرض شده اند و باید زیستگاه و گونه احیا شود، پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت محمد جواد محمدی زاده گفت: برای جلوگیری از انقراض گونه های جانوری و گیاهی تمام تلاشمان این است برای حمایت از این گونه ها از منابع ملی و مجامع بین المللی استفاده کنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره برنامه های این سازمان برای جلوگیری از انقراض گونه های جانوری و گیاهی در هنگام خشکسالی اظهار داشت: برنامه هایی برای جلوگیری از انقراض برخی گونه های گیاهی و جانوری و حتی آنهایی که منقرض شده اند و باید زیستگاه و گونه احیا شود، پیش بینی شده است.
محمدی زاده خاطر نشان کرد: در برخی موارد مانند یوزپلنگ آسیایی ایران پیشقراول و پیشتاز بوده تا گونه کاملا منقرض شده را احیا کند. همچنین در بحث سمندر لرستان؛ گونه ای که در خطر انقراض قرار دارد یا موارد مشابه نیز تمام تلاشمان این است منابع لازم را برای حمایت از این گونه ها بکار گرفته و از منابع ملی و مجامع بین المللی استفاده کنیم.

معاون رئیس جمهور در ادامه درباره این که دولت چه برنامه هایی برای تاق کاری در اطراف شهرهای کویری به منظور جلوگیری از ورود شن های روان به شهرها دارد، گفت: بررسی های لازم در این زمینه انجام و پیشنهاداتی ارائه شده است. البته غیر از موضوع تاق کاری، روش های سنتی دیگری مانند مبارزات بیولوژیک و مالچ پاشی و ثبیت شن های روان نیز وجود دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: روش های جدید به طور عمده تکیه به برخی روش هایی دارد که می شود از تغییرات اقلیم استفاده کرد و تاق کاری و موارد مشابه از جمله این شیوه ها محسوب می شود که در دست بررسی است.
____________________________
صحت اقدامات عزیزان را در خبرهای زیر و تصاویر فروش سمندر در تهران ببینید. در شرایطی که بسیاری از گونه های جانوری در خطر انقراض هستند و سازمان برای برخورد با خرید و فروش علنی گونه های حمایت شده چندان پیگیر نیست، صحبت از کشف زیستگاه برای گونه های منقرض شده اندکی عجیب به نظر می رسد.