دیده بان حقوق حیوانات ایران :


سانه‌های فرانسه اعلام کردند که یک زوج بدون فرزند یک گوریل را به فرزندی پذیرفتند.این زوج نازای فرانسوی گوریل ۱۳ ساله را به‌عنوان فرزند از یک باغ‌وحش پذیرفتند و این حیوان را به خانواده خود راه دادند.
بر اساس گزارش شبکه خبری BBC، این گوریل که «دیجیت» نام دارد، پیش از آنکه توسط این زوج به فرزندی پذیرفته شود، در قرنطینه باغ‌وحش به مدت یک روز باقی ماند.