فواید حمام کردن طوطی


فواید حمام کردن ، تمیز کردن پر و بال طوطی از گرد و غبار و سایر آلودگی ها و درخشان


و براق شدن آنها می باشد . ضمنا حمام کردن باعث می شود که زیر بال طوطی که


ممکن است به دلایلی کثیف شده باشد ، تمیز گردد . همچنین حمام کردن رطوبت پرها


را تامین می کند و این امر برای مقابله با گرمای شدید تابستان ضروری و لازم است .


طوطی با حمام کردن در حقیقت دمای بدن خود را تنظیم نموده و حرارت زائد بدن را دفع


می کند . یکی از نشانه های نیاز طوطی به حمام کردن این است که طوطی بر اثر


حرارت بیش از حد محیط و همچنین بالا رفتن دمای بدن ، دهان خود را باز نگه می دارد


که با مشاهده این کار باید شرایط مناسب حمام کردن را برای طوطی فراهم کرد .
ذرات آب باید به صورت غیر مستقیم و به آرامی کامل بر بدن پرنده پاشیده شود و از


پاشیدن ذرات آب بر روی چشم ها ، گوش ها و سوراخ های بینی پرنده کاملا خودداری


شود زیرا که ممکن است به سرما خوردگی و یا التهاب ریه پرنده منجر شود مخصوصا


اگر طوطی بعدا در معرض هوای سرد قرار گیرد . بهتر است که دمای آب را قبل از حمام


کردن طوطی مورد آزمایش قرار داد تا آب مورد نظر چندان سرد نباشد که منجر به بیماری


طوطی شود . آب مصرفی باید تمیز ، شفاف و عاری از هر گونه آلودگی باشد . با حمام


کردن مرتب طوطی ، کندن و جویدن پرها توسط طوطی کمتر شده و پرها بهتر و سریعتر


رشد می کنند