دانشمندان دانشگاه پنسيلوانيا كه براي حفظ گونه در خطر «شيطان تاسماني» تلاش مي‌كنند، توانستند توالي ژنوم كامل دو نمونه از اين گونه را به دست آورند.
به گزارش ایسنا، جمعيت «شيطان تاسماني» به دليل سرطان بسيار مسري صورت كه در اثر گاز گرفتن متعدد اين حيوانات بين آنها منتقل مي‌شود به مرز نابودي رسيده است.
دانشمندان علم ژنتيك در كمك به بقاي اين گونه از آخرين فناوري‌ها استفاده كرده و توالي ژنتيكي دو «شيطان تاسماني» را كه يكي سالم و ديگري به اين سرطان مبتلا بود، به دست آوردند. آنها همچنين از نمونه‌هاي دي‌ان‌اي 175 حيوان ديگر نيز استفاده كردند.
اين تيم اميدوار است بتواند از اين ژنوم‌ها براي پيدا كردن گونه‌هاي سالم و نگهداري از آنها تا زمان از بين رفتن اين بيماري مسري استفاده كند

[IMG]http://up.********.com/images/9wj6x3oto1ekx2cf3i4g.jpg[/IMG]

يافته‌ها به دانشمندان كمك خواهد كرد كه تعدادي ازبهترين‌هاي اين گونه را در قفس نگهداري كرده و در نهايت آزاد كنند.
محققان قصد دارند از تحليل‌هاي خود در دستيابي به بيشترين ميزان تنوع ژنتيكي اين گونه براي پرورش در اسارت استفاده كنند.
دليل نامگذاري اين گونه جانوري به «شيطان تاسماني»، جيغ بسيار بلند و ترسناك آن بوده و به جنگ بر سر دستيابي به لاشه حيوانات که آن را با نيروي شگفت‌آور استخوان فک خود، خرد مي‌كند نيز مشهور است.
در سال 1996 يك عكاس حيات وحش توانست عكسي را از حيواني در شمال تاسماني ثبت كند كه غده خاصي بر روي صورتش داشت. اين توده كه بعدها مشخص شده از نوع خوش‌خيم يا تنها منحصر به اين حيوان خاص نبوده، در حقيقت يك نوع سرطان بسيار مسري صورت است كه به نظر با سرعت نور در ميان اين گونه حيواني گسترش مي‌يابد

[IMG]http://up.********.com/images/sx9axln4n6xhl24428am.jpg[/IMG]


در سال 2007 طرفداران حيات‌وحش گزارش دادند كه اين بيماري باعث از ميان رفتن بيش از 90 درصد جمعيت اين گونه شده است.
اين بيماري از طريق گاز گرفتن منتقل شده كه سلولهاي سرطاني آن مانند يك كلون مسري كه براي يك توده سرطاني بسيار نادر است، زندگي مي‌كنند.
اين گونه سرطان باعث بروز توده‌هايي در اطراف دهان شده كه عادت غذايي حيوان را تحت تاثير قرار داده و آن را از بين مي‌برد