طول عمر طوطی ها

طوطی ها چند سال عمر میکنند؟؟؟
در جواب سوال بالا میتوان گفت که عمر دقیقی برای طوطی ها وجود ندارد یعنی جمع بستن همه طوطی ها با هم و تعین عمر انها امکان پذیر نیست و شاید این سوال را به این گونه بیان کنیم که “سن این گونه از راسته طوطی سانان چقدر است ” بهتر میباشد. حال با بیان این سوال جواب سوال بالا هم داده شد یعنی طبق تحقیقاتی که به عمل امده میتوان برای هر گونه از طوطی ها عمر تقریبی را در نظر گرفت یعنی ممکن است یک گونه ده سال عمر کند و گونه ای دیگر به صد سال هم برسد با وجود این باز عمر تقریبی انها به دست امده و نمیتوان به طور قاطع گفت که این گونه مثلا ۵۰ سال عمر میکند چون ممکن است در گونه مورد نظر یکی ۴۵ سال و دیگر ۶۰ سال عمر کند که طی تحقیقاتی که به عمل اماده میانگین عمر گونه های مختلف به طور تقریب بدست امده است
طوطی ها چند سال عمر میکند؟ قبل از خرید یک طوطی بزرگ باید به این نکته توجه شود که حیوان برای یک عمر در کنار شماست معمولا اگر پرندگان دچار سانحه ای نشوند ،مسن تر از حد متغارف نیز میگردند. به طور قطع طوطی ها از بالاترین سن درمیان پرندگان برخوردارند در انان طول عمر با اندازه شان در ارتباط میباشد. بزرگترین انها طول عمر بیشتری دارد. قابل توجه است که در این رابطه ((بزرگی)) پرنده لزوماً با طول ان سنجیده نمیشود. به عنوان مثال اراها به خاطر طول دم خود بزرگ جلوه کرده، اما جثه کاکادوهای بزرگ درشت تر و بلند تر است.
اما برگردیم به سوال اصلی که طوطی ها چند سال عمر میکنند؟ به کرات میخوانیم که برخی طوطیها صد ساله و یا پیر تر شده اند اما با برسی دقیق تری متوجه میشویم که اغلب این گزارشات مبنای صحیحی نداشته و همانند سن برخی انسانها در مناطقی دور افتاده قابل کنترل نمیباشد اما با توجه به همین اسناد موجود درمورد کاکادوهای بزرگ و طوطیهای خاکستری میتوان طول عمر انان را بالای ۹۰ سال تعین کرد.
رکورد طول عمر طوطی ها را ظاهرا یک کاکادوی کاکل زرد بزرگ دارا میباشد که ۹۶ ساله شده است. این طوطی متعلق به یک خانواده هنرمند دانمارکی بوده و از از پدر به پسر به ارث رسیده و با اعضای مختلف این خانواده در نمایشهای مختلف ظاهر شده است.اسناد مشابه معتبری نیز در مورد طوطی های خاکستری وجود دارد. اما قدمت سنی نظیر کاکادوی یاد شده کمتر یافت میشود.
ا توجه به رابطه سن با درشتی پرنده میتوان گفت که مرغ عشق ها به ندرت مسن تر از حدود ۱۰ سال میگردند،اگر چه که مدارک موثقی نیز در دست است که حاکی ازان میباشد که برخی از انان تا ۱۵و ۱۶ سال عمر کردند.
در میان طوطی های گنجشکی انواع مسن تر از ۱۵ سال به ندرت یافت میشود. جدایی ناپذیرها میتوانند ۲۰ سال عمر کنند.
برخی از سر سرخهای کوچک طوی عمری بیش از ۲۰ سال داشتند.
تاج بر سرها نیز طول عمر نسبتا طویلی داشته و به بالای ۲۰ سال میرسند.
دین طریق طول عمری برابر ۳۰ تا ۳۵ سال برای طوطی اسکندر و چینی تعیین گردیده است.
عداد زیادی امازون، طوطی خاکستری و کاکادوی متعلق به باغ وحش ها مدت زمانی بیش از ۵۰ سال از نگهداریشان میگذرد. برعکس انواع ارا های بزرگ به (استٌننای هیاسینت ارا) به ندرت به ۳۰ سالگی میرسند منبع: هلمونت پینتر ترجمه دکتر علی فرشچی ، نقل از
www.onlypet.ir[/align]