مرغ عسل‌خوار دودی
این مرغ عسل‌خوار دودی که زیرحلقومی نارنجی رنگ دارد، سال 2005 در کوه‌های مه‌آلود اندونزی کشف شده است. علت ناشناخته‌ماندن این پرنده، صدای آرام آواز آن و مقدس بودن کوه‌های منطقه برای بومیان عنوان شده است.

http://www.khabaronline.ir/news-159970.aspx