مارمولک پنجه‌خمیده غول‌پیکر
این مارمولک پنجه‌خمیده غول‌پیکر که سال 2001 در اندونزی کشف شده، یکی از 43 خزنده‌ای است که طی این دوره 10 ساله کشف شده‌اند. جنگل‌های بارانی این منطقه کمتر از 0.5 درصد از خشکی‌های روی زمین را تشکیل می‌دهند اما خانه 6 تا 8درصد از گونه‌های گیاهی و جانوری آن هستند.

http://www.khabaronline.ir/news-159970.aspx