گونه تازه‌ای از ماهی دامسلاین ماهی آبی زیبا که در سال 1999 کشف شده، ساکن منطقه بکر و بی‌نظیر «مثلت مرجانی» است که بزرگترین زیست‌بوم آبی جهان از لحاظ تنوع زیستی آبزیان به‌شمار می‌رود.