مسابقه خرچنگ ها روز گذشته در شهر هونگز در شرق استان جیانگ سو چین برگزار شد. (منبع : مهر)