براساس تحقيقات يک دانشمند کانادايي که شيوه اي براي اندازه گيري ضريب هوشي پرندگان ابداع کرده است، کلاغ ها و جي جاغ ها (زاغ کبود) در عالم طيور مغز متفکر به حساب مي آيند.

مقياس ضريب هوشي پرندگان براساس تعدد شيوه هاي ابتکارآميزي که هر پرنده براي دستيابي به غذا در طبيعت نشان داده تنظيم شده است.
جدول ضريب هوشي پرندگان بر اساس 2000 گزارش متعدد از "ابتکار عمل" پرندگان هنگام تغذيه که در طبيعت مشاهده و طي 75 سال در نشريات پرنده شناسي چاپ شده است تنظيم شد.
اين مساله که طوطي ها عليرغم مغز بزرگ خود در جدول هوشي در مقامي بالا قرار نگرفتند دکتر لوئيس لافبوره، خالق اين آزمون را به شگفت آورده است.
بسياري از پرندگاني که در مقياس خلاقيت در رده بالا قرار گرفتند در ميان مردم کمتر محبوبيت دارند.
دکتر لافبوره گفت مردم معمولا کلاغ را دوست ندارند چون نگاهي شرور دارد و سياه است و از لاشه ساير حيوانات تغذيه مي کند.
طوطي مغز نسبتا درشتي دارد. او قادر به تکرار اصوات و کلمات است، که به قابليت سخن گويي اين پرنده تعبير مي گردد. اما طوطي در چند آزمون رد شده است.
طوطي نزد انسانها از محبوبيت زيادي برخوردار است. اما در واقع اين علاقه ربطي به هوش اين حيوان ندارد. در برابر، مردم کلاغ را دوست ندارند، چون سياه است و قيافه زشتي دارد. آزمون نشان مي دهد که کلاغ، دارکوب و عقاب باهوش ترين پرندگان هستند.
به گفته دکتر لافبوره چکاوک ها و ساير پرندگان خوش خوان و زيبا که مردم به آنها علاقه دارند خيلي خلاق نيستند.منبع:
سرزمین سبز به نقل از بی بی سی