از طرف تمامی مدیران میهن پت عید مبعث را به شما تبریک میگویم.