شکارچیان حرفه ای پارک ملی کویر دستگیر شدند


دیده بان حقوق حیوانات: گروهی از شکارچیان حرفه ای شهرستان قم که اقدام به شکار در پارک ملی کویر و سایر مناطق کشور می کردند در دام مامورین حفاظت محیط زیست پارک ملی کویر گرفتار شدند.
این متخلفین جهت ایجاد معبری برای گریز از محاصره اقدام به درگیری مسلحانه با مامورین کردند که با برخورد قاطع و شجاعانه محیط بانان، یک نفر از آن ها مجروح و سایرین نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
بنا به اظهار قندالی دوست سرپرست پارک ملی کویر این شکارچیان حدود ۱۵ روز قبل نیز اقدام به شکار در پارک ملی نموده و موفق به فرار شده بودند.