هانی واگذاری در تاریخ ۳ آذر ۱۳۸۹ ‌به خانوادهٔ زند

فرانک عزیز
میخواستم از شما و گروهتان برای آوردن هانی به آمریکا تشکر کنم. ما از داشتن او خیلی‌ خوشحالیم. او تولهٔ پر جنب و جوش، قوی و رویهم رفته شادی است. در حال حاضر داریم دستشویی‌ رفتن را به او یاد میدهیم. با این که هنوز گاهی‌ اینجا و آنجا کارهایی از او سر میزند اما هر روز بهتر میشود. او دارد به زبان انگلیسی هم عادت می‌کند و روز به روز بهتر حرفهای ما را میفهمد
آقای باند،باکسر ما، مدل خوبی‌ برای هانی است. او سگی درشت هیکل و مهربان است که زنده ماندن و جان به در بردن در مناطق روستایی را به او یاد میدهد و همیشه با او بازی می‌کند و به او اجازه میدهد که با بازیگوشی او را گاز بگیرد و بجود. گربه‌های ما هم به او عادت کرده‌اند و میگذارند که او آنها را دور مزرعه و توی برف دنبال کند . نگاه کردن به آنها خیلی‌ تفریح دارد
لازم به گفتن نیست و مطمئنم که خودت پیشاپیش میدانی‌ که خانواده من، مخصوصا یاسمین و کامران، عاشق او هستند و از بودنش خیلی‌ خوشحالند
باز هم تشکر می‌کنم و آرزو می‌کنم سگ‌‌های بیشتری از پناهگاه وفا به شرق آمریکا بیایند تا شاید بتوانیم روزی تجدید دیداری با آنها داشته باشیم
نرسی، مریم، یاسمین و کامران