من یک سگ ماده دارم و جا برای نگهداری یک ماده دیگه هم دارم من بهترین نوع غدا, تشویقی و اسباب بازی رو براش فراهم میکنم مثل اینیکی بچم.. عاشق سگم. اگر دوستی برای واگذاری داره اطلاع بده من کرج هستم.
تلگرام 09358685009
09125690932
ممنون