وبسایت کافه ترک: یانا(yana) سال گذشته توسط یک سایت در بلاروس به دنیا معرفی شد. او دنبال فردی میگشت که مراقبش باشد. دانشجوی رشته معماری آگهی سایت را دید و تصمیم گرفت خانواده جدید این گربه بسیار خاص باشد.یانا صورتش از وسط به دو رنگ متفاوت تقسیم شده است. زمان زیادی نگذشته بود که چهره متفاوتش توجه عده زیادی را به خود جلب کرد. به طوریکه صفحه یانا در شبکه های اجتماعی نزدیک به ۱۶ هزار نفر طرفدار دارد.