برترین ها: برای میلیون ها نفر در جهان 2016 در حالی به پایان می رسد که باورشان را به انسانیت از دست داده اند و باتوجه به رویدادهایی که در طول 12 ماه گذشته اتفاق افتاده، چه کسی می تواند آن ها را سرزنش کند؟ اما اگرچه مقالات همیشه پر از خبرهای بد هستند، اما درواقع چیزهایی خوبی هم در جهان وجود دارد. باور نمی کنید؟

مجموعه تصاویر زیر را ببینید تا باورتان به انسانیت دوباره زنده شود.درحالیکه مردم از شهر جنگ زده حلب فرار می کردند این مرد برای مراقبت از گربه ها ماند.


این زن دانمارکی کودک 2 ساله نیجریه ای را که در حال مرگ رها شده بود چون والدینش فکر می کردند او یک جادوگر است نجات داد.این مرد با وجود کتک هایی که خورد 1000 سگ را از جشنواره گوشت یولین نجات دادتوله ببر بیمار که تنها یک چهارم وزن عادی وزن گرفته بود از سیرک نجات یافت و به طرز باورنکردنی بهبود یافت


مرد کامیون قدیمی خود را به یک حمام سیار برای بی خانمان ها تبدیل کرد تا خودشان را بشویند و شان و مرتبه خود را بازیابند


این مرد و پسرش 30 سگ را که در اثر سیل در تگزاس رها شده بودند نجات دادندپسربچه 12 ساله خیاطی را یاد گرفت تا 800 عروسک برای کودکان بیمار درست کند

قهرمان جام جهانی بوکس 1000 خانه برای فقرای فیلیپینی ساختمردی که یک چشمش بینا بود این سگ یک چشم را خرید که هیچکس حاضر به نگهداری از او نبود


امام جماعت درهای مسجد را به روی گربه های ولگرد گشود تا گرم بمانند
همسایه ها خانه معلم بازنشسته تنها را رایگان با همکاری هم تعمیر کردند


دختر 12 ساله ای که از یک بیماری نادر رنج می برد بهترین دوست این وزنه بردار 330 پوندی شد