تهران- ایرنا- معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:لایحه مقابله با حیوان آزاری 2.5 ماه پیش تهیه و به کمیسیون لوایح هیات دولت ارسال شد ، اکنون منتظر دریافت نظرات دستگاه های مرتبط هستیم.


فرهاد دبیری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا درباره لایحه مقابله با حیوان آزاری اظهار کرد: سابقه تهیه لایحه مقابله با حیوان آزاری به یک تا دو سال قبل بازمی گردد؛ در آن زمان عده ای نگران سگ کشی در خیابان ها توسط ماموران شهرداری بودند ، از سازمان محیط زیست درخواست حمایت کردند و اعلام پشتیبانی هم شد.

وی ادامه داد : البته مسئله سرو سامان دادن به حیوانات بی سرپناه شهری مانند سگ و گربه وظیفه شهرداری و در نهایت وزارت کشور است، اما با تمام اینها سازمان محیط زیست از وزارت کشور خواست یک لایحه یا مصوبه ای را در ارتباط با حمایت و ساماندهی این حیوانات داشته باشد.

دبیری افزود: بعد از آن وزارت کشور اعلام کرد دستورالعملی دارد که نحوه ساماندهی این حیوانات را مشخص می کند و بر اساس آن اگر تعدادشان از حد مجاز بیشتر شده باشد نحوه معدوم کردن آنها به نحوی که آزاری به آنها نرسد در این دستورالعمل پیش بینی شده است.
وی گفت: سازمان محیط زیست اعلام کرد که بر اساس گزارش های رسیده در بسیاری از موارد برای معدوم کردن به حیوانات سم تزریق می کنند که این باعث نگرانی جامعه و دوستداران حیوانات شده است در نتیجه از وزارت کشور درخواست شد تا مقررات بهتری وضع کند.
دبیری اظهار کرد: این درخواست سازمان حفاظت محیط زیست از سوی وزارت کشور بنا به هر دلیلی که شاید فرصت نکردند عملی نشد، بر این اساس دوباره دوستداران حیوانات از سازمان محیط زیست خواستند یک فکری بکند چون به نظر می رسید این مسئله اولویت وزارت کشور نیست .

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: با وجود اینکه سازمان محیط زیست وظیفه حفاظت از حیوانات وحشی را دارد و وظیفه حفاظت از حیوانات شهری و خانگی بر عهده شهرداری ها و وزارت کشور است اما باز هم سازمان محیط زیست موضوع را پیگیری کرد.

وی اظهار کرد: البته قطعا وزارت کشور درگیر اولویت های دیگر خود بود و شهرداری هم فرصت بررسی این موضوع را نداشت به همین دلیل لایحه تهیه نشد، یکسال بعد از آن یعنی سال گذشته دوباره علاقه مندان به حیوانات با تجمع در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری موضوع را خواستار شدند.

دبیری گفت: بر این اساس سازمان محیط زیست ناگزیر به تهیه لایحه ای با عنوان حمایت و سرو سامان دادن حیوانات ولگرد شد، آن را آماده کرد و برای طی تشریفات قانونی به دولت فرستاد، بعد از آن این لایحه در کمیسیون لوایح مطرح شد که نمایندگان حاضر در این کمیسیون نسبت به آن نظرات متفاوتی داشتند.

وی افزود: بر این اساس کمیسیون لوایح به سازمان حفاظت محیط زیست ماموریت داد کارگروهی را در سازمان تشکیل دهد و نظرات طرفداران حمایت حیوانات، سمن ها و دستگاه های ذیربط را اخذ کند که این کارگروه تشکیل و چندین جلسه برگزار شد.
دبیری گفت: دراین جلسات تاکید شد گرچه رسیدگی به وضعیت حیوانات خانگی وظیفه سازمان محیط زیست نیست اما این کار را انجام می دهد ، بعد از برگزاری جلسات متعدد عنوان لایحه حمایت و سرو سامان دادن حیوانات ولگرد به لایحه مقابله با حیوان آزاری تغییر نام داد.
وی با بیان اینکه در این لایحه بیشتر به جزییات پرداخته شده، افزود: نتیجه هماهنگی ها آماده سازی لایحه مقابله با حیوان آزاری و مد نظر کمیسیون لوایح شد و سپس حدود 2.5 ماه پیش به دفتر هیات دولت ارسال کردیم که آنها مجددا آن را به کمیسیون لوایح هیات دولت فرستادند ، این کمیسیون هم طبق روال به وزارتخانه های ذیربط مانند کشور، جهاد کشاورزی و حتی شهرداری ها فرستاد تا آنها نظرشان را نسبت به مفاد آن ارائه کنند.

دبیری تاکید کرد: البته مهلتی هم برای آنها تعیین شده تا هرچه زودتر نظرشان را ارائه دهند تا این لایحه بررسی نهایی شود و برای تصویب به هیات دولت ارسال و بعد برای تصویب نهایی به مجلس تقدیم شود.
وی گفت: اکنون این لایحه از دست سازمان محیط زیست خارج شده و به کمیسیون لوایح رفته است، آن کمیسیون هم طبق روال و مقررات قانونی خود نظرات دستگاه های ذیربط را اخذ خواهد کرد و زمانی که یک جمع بندی کلی انجام شود در نوبت طرح هیات دولت قرار می گیرد ، سپس دولت آن را برای تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد کرد.

دبیری درباره مفاد این لایحه اظهار کرد: در این لایحه ابتدا حیوان آزاری و مصادیق آن تعریف شده است و به مواردی مانند نگهداری این حیوانات، استفاده از آنها در سیرک ها، تربیت آنها به نحوی که وادار شوند اعمالی غیر از طبیعت غریزی خود انجام دهند ، پرداخته است ، زندانی کردن آنها از مصادیق حیوان آزاری دانسته شده از این رو انجام تمام این موارد ممنوع است و فردی که مبادرت به حیوان آزاری کند مجازات می شود.

وی گفت: در این لایحه کمیسیونی مرکب از نماینده سازمان حفاظت محیط زیست، دامپزشکی، وزارت کشور و سمن ها پیش بینی شده تا ضوابط عملکرد سمن های فعال در خصوص مقابله با حیوان آزاری تهیه کنند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: زمان تصویب این لایحه دست دولت است و کمیسیون لوایح هم اصرار بر تصویب هر چه زودتر آن دارد.