این سگ تو چالوس هتل جنگل فومن هست خیلی حالش بده تو محیط می چرخه بدنش حشره داره تمام موهاش ریخته پوستش چسبیده به تنش کمک کنید