سرشماری تابستانه حیات وحش دراستان سمناندیده بان حقوق حیوانات: ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: سرشماری تابستانه حیات وحش در استان سمنان از تاریخ بیست و چهارم خردادماه شروع و تا ششم مردادماه ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: این سرشماری با اولویت پستانداران و پرندگان خشک زی استان و با استعداد ۴۵۲ نفر شامل مامورین اجرایی و کارشناسان در کلیه مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع استان در حال انجام است.
گفتنی است استان سمنان با وسعتی برابر ۹۵۸۱۵ کیلومتر مربع ،۸/۵ درصد مساحت کل کشور را تشکیل میدهد، که ۳/۲ میلیون هکتار ( ۸۳۱/۲۸۷/۲ هکتار ) مناطق تحت مدیریت محیط زیست یعنی معادل ۶ /۱ وسعت مناطق چهارگانه کل کشور در استان سمنان واقع شده است که در واقع چیزی حدود ۴/۱ مساحت استان نیز می باشد.
به گزارش بخش خبری سازمان حفاظت محیط زیست، در استان سمنان بیش از ۵۰ گونه پستاندار و متجاوز از ۱۶۰ گونه پرنده ،بیش از ۴۰ گونه خزنده و ۶ گونه دوزیست وجود دارند . که درصد گونه های بومی جانوری و گیاهی استان نسبت به کل کشور شامل ۵۲ درصد گونه های جانوری و ۲۳ درصد گونه های گیاهی بوده و همچنین در میان گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر استان نسبت به کل کشور ، ۴۰ درصد گونه های پستاندار و ۳۰ درصد گونه های پرنده و ۱۱ درصد گونه های گیاهی را به خود اختصاص می دهد که از آن جمله میتوان از رده پستانداران به گونه نادری همچون یوزپلنگ آسیایی به عنوان کمیاب ترین گربه سان در راس هرم اکولوژیک کشور و سمبل حیات وحش ایران و استان. نیز گونه ارزشمندی نظیر گورخر ایرانی اشاره و از رده پرندگان میتوان هوبره و انواع بازهای شکاری کمیاب را ذکرکرد که اینها از جمله پتانسیل هایی است که استان را به لحاظ تنوع گونه ای در کشور منحصر به فرد ساخته است.