سبز پرس - گروه محیط طبیعی: با وجود داشتن تنها دو دوربین تله ای با مشارکت عشایرمنطقه، اداره محیط زیست استان بوشهر برای دومین بار موفق به ثبت تصویر پلنگ شد.
کارشناس محیط طبیعی اداره محیط زیست بوشهر به سبز پرس گفت: با اطلاعاتی که از مردم محلی از مشاهده پلنگ و محل های حضور آن با توجه به نمایه ها و محل های گذر این گربه سان دریافت کردیم، توانستیم تصویر دیگری از پلنگ بو شهر را ثبت کنیم.
حسین جعفری در ادامه گفت: این تصویر در منطقه "تنگه رود" کنار بیشه در "کوه سیاه" واقع در شهرستان "دشتستان" گرفته شده است.
وی در مورد تشخیص پلنگ نر و ماده از روی عکس گفت: از روی تفاوت خال های صورت، سینه و دم می توان تفاوت پلنگ ها را مشخص کرد، این عکس زمانی گرفته شده که پلنگ در حال حرکت بوده و به خاطر تاری و لرزش عکس قابل تشخیص نیست.
حسینی در مورد ارزش علمی این تصاویر در ثبت پراکنش پلنگ گفت: در راستای اجرای طرح شناسایی زیستگاه گربه سانان در استان بوشهر تا به حال تصاویری از پلنگ و گربه جنگلی به ثبت رسیده که این نشان دهنده محل های حضور این گونه ها در استان است.
وی در ادامه در مورد تعداد دوربین های تله ای موجود در اداره محیط زیست بوشهر گفت: قرار است در آینده تعداد این دوربین ها افزایش یابد با این وجود با مشارکت مردم محلی به خصوص عشایر که همواره اطلاعات درستی از مشاهده پلنگ در اختیار ما گذاشته اند با داشتن دو دوربین تله ای موفق به ثبت تصاویر از پلنگ شدیم.
نخستین تصویر دوربین های تله ای از پلنگ بوشهر در اواخر پاییز 87 توسط "انجمن طرح سرزمین" طی همکاری که با دانشگاه شهید بهشتی در زمینه تهیه اطلس مهره داران در بوشهر داشتدر منطقه "خاييز" در جنوب شرقي شهرستان "تنگستان" گرفته شد.