سلام من یه مرغ مینا یک ساله دارم که یه قفس بزرگ داره و داىما تو قفسشه و دوستبشهاره بیرون بیاد و همش اون توهه کلی ام اسباب بازی داره و حسابی بهش میرسیم من میخواستم یه گربه پرشین به واگذاری بگیرم یک ساله ترجیحا میدونم که اگه برم بیرون نباید کنار هم. بمونن و مینام رو توی اتاق میزارم جاشم خوبه و گربه رو توی هال که مشکلی پیش نباد ولی در کل خواستم بدونم چه شرایطی رو باید بدونم و اینکه ایا گربه عادت میکنه به بودنش؟ در مورد حسادت هم خیلی بهش توجه میکنم تقریبا کل روز باهاش حرف میزنیم و همیشه سرحاله... مشکلاتی که ممکنه ایجاد بشه چیه؟