فائو برگزار کرد : جشن ریشه‎کنی طاعون گاوی


حکیم مهر - مدیرکل فائو از نشان یادبود ریشه کنی مهمترین بیماری دامی جهان پرده برداری کرد.
ژاک دیوف در مراسمی با حضور چند تن از روسای جمهور کشورهای آفریقایی، معاونان و چند شخصیت بین المللی از نشان یادبود ریشه کنی بیماری طاعون گاوی در جهان پرده برداشت.
این بیماری یکی از مهلکترین تهدیدات علیه معیشت و امنیت غذایی انسان بود.
تلاش فائو در سطح جهان باعث شد، ویروس این بیماری از جایگاه طبیعی اش ریشه کن شود که این ثمره تلاش گسترده و همکاری در سطح جهان بود.
طاعون گاوی دومین بیماری پس از آبله است که ریشه کن می شود.
دیوف در این مراسم گفت: سالها است می گویم و باز تکرار می کنم ما ابزارهای لازم برای محو فقر و گرسنگی و سوءتغذیه را در اختیار داریم. محو این بیماری که تا حال جان بسیاری از دامها را گرفته گواه این مطلب است.
گفتنی است فائو از سال 1994 درصدد مقابله با این بیماری بود و نهادهایی چون سازمان جهانی بهداشت دام و آژانس بین المللی انرژی اتمی و دولتها و سازمانهای منطقه­ ای را به همکاری دعوت کرد.