عرضه برچسب هوشمند برای کاهش عفونت های ناشی از آنژیوکت بیماران محققان پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ موفق به عرضه نوعی برچسب هوشمند شدند که با تغییر رنگ می تواند از عفونت های ناشی از آنژیوکت در بیماران جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر آتشه سلیمانی گرگانی- مجری طرح با بیان اینکه این برچسب خدمات قابل توجهی را در بخش پزشکی و درمانی ارائه می کند، افزود: برچسب های تولید شده موجب افزایش کیفیت درمانی خواهد شد.
سلیمانی به جزئیات این طرح تحقیقاتی اشاره کرد و اظهار داشت: از آن جایی که در دسترس بودن ورید محیطی (Iv Line) اهمیت ویژه ای از نظر سرعت و سهولت دارورسانی برای کادر پزشکی دارد، از این رو پزشکان در بیماران بستری برای تزریق داروها استفاده از آنژیوکت را تجویز می کنند که معمولا مدت زمان استفاده از آن توسط بیماران نیز طولانی است.
وی تاریخ مصرف آنژیوکت را 3 روز ذکر کرد و ادامه داد: به دلیل فراموشی نسبت به تعویض آنژیوکت پس از انقضای تاریخ مصرف بیماران مبتلا به عفونت های بیمارستانی از محل IV line می شوند.
مجری طرح به اجرای پروژه تحقیقاتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: به منظور پیشگیری از بروز عفونت در بیماران، برچسبی را تهیه کردیم تا به صورت هوشمند بلافاصله پس از باز شدن بسته بندی آنژیوکت، در مجاورت هوا به صورت خودکار تغییر رنگ داده و زمان مناسب جهت تعویض را آشکار می کند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ افزایش کیفیت مراقبت های پزشکی و کاهش خطای انسانی را از ویژگیهای این محصول نام برد و خاطر نشان کرد: این نتایج این دستاورد در اداره کل مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.