زیست شناسان سازمان حفاظت بین الملل محیط زیست موفق شدند 8 گونه جدید از ماهیان را در بالی اندونزی کشف کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، محققان حفاظت بین الملل در قالب برنامه ای با عنوان "برنامه ارزیابی سریع" در مدت دو هفته کاوش در سدهای مرجانی بالی در اندونزی موفق شدند 8 گونه جدید ماهی و یک گونه جدید مرجان را کشف کنند.
این گونه های جدید شامل دو گونه ماهی کاردینال، دو گونه ماهی پشت خالدار، یک گونه مارماهی، یک گونه سوف ماسه ای، یک گونه ماهی بلنی دندان دار، یک گونه جدید ماهی گوبی و یک گونه ناشناخته مرجان حبابی با عنوان Euphyllia هستند.
براساس گزارش لایو ساینس، این دانشمندان نیاز دارند پیش از ثبت این گونه ها جدید بودن آنها را با مقایسه گونه های شناخته شده تائید کنند.
این زیست شناسان در این خصوص توضیح دادند: "این کشف، یک نشانه موفقیت در ترمیم و محافظت از سد مرجانی است که در دهه 90 تقریبا نابود شده بود.
در صورت تائید، این گونه ها به لیست 953 گونه ماهی و 397 گونه مرجانی که تاکنون در 25 منطقه محافظت شده سرشماری شده اند اضافه خواهند شد.


Heteroconger یک گونه جدید مارماهیPseudochromis یک گونه جدید ماهی پشت خالدار
Parapercis یک گونه جدید سوف ماسه ای
Meiacanthus یک گونه جدید بلنی دندان دار
یک Manonichthys جوان- گونه ای جدیدی از ماهی پشت خالدار
یک نمونه بزرگسال گونه Manonichthys
Grallenia یک گونه جدید از ماهی گوبی
Apogon یک گونه جدید ماهی کاردینال
Euphyllia یک گونه جدید مرجان حبابی
iranpest.blogdoon.com/Post-1146.aspx