با سلام احسان خوش روش هستم از شيراز متقاضي نكهداري وسربرستي يه توله هاسكي هستم با تشكر ٠٩٢١٧٢٥٣٠٧٤و٠٩١٧٧٠٩٣٠٧٤