آمادگی برای سرپرستی هر نوع طوطی و مینا رو دارم . اگه موردی دارین با این شماره تماس بگیرین.۰۹۱۵۶۴۲۳۳۲۷