به یک قلاده سگ نیازمندم ترجیحا هاسکی باشه بهتره ولی نژاد دیگم بود خوبه مثل تریر خاهشا هرچه زود تر تماس بگیرید شرایط نگهداریم کاملا دارم ممنون

شماره تماس:09108609418