سلام دوستان عزیز شرایط نگه داری ازنژاد تریر عروسکی را دارم ولی نمیدونم کجا برم واسه گرفتنش اگر کسی از این نژاد باجنسیت نر و ترجیحا یکی دوماهه را داره که میخاد واگذارکنه یا بفروشه به من پیام بدهelaheeshaghi71.ee@gmail.comمن مشهد هستم اگر از شهر های دیگه هم بشه ارسال کرد مشکلی نیست ممنون